NTTグループ各社の一時金妥結状況

(2004年3月24日 調査・解析部)

春闘

東日本 4.5カ月
西日本 4.5カ月
特株 4.5カ月
コムウエア 4.5カ月
ファシリティーズ 4.5カ月
コミュニケーションズ 4.5カ月
データ 5.48カ月+16万円
ドコモ 5.48カ月+業績反映額(33万7.000円~42万9.00円)